Jdi na obsah Jdi na menu
 


dsc04140.jpg

 

Statek Choteč se nachází v blízkosti Kunětické hory v katastrálním území Choteč a Časy. Hospodaříme nejenom na orné půdě, ale i na přilehlých loukách a pastvinách. Součástí statku jsou i lesy v blízkém okolí. Na polích pěstujeme ozimou pšenici, slunečnici, kukuřici, oves, hrách, triticale a řepku.

 

Vedle rostlinné výroby se zabýváme i živočišnou výrobou. Chováme francouzské masné plemeno Charolais a to již od r. 1992. Produkujeme chovné jalovičky i býčky. Chov je zařazen do kontroly užitkovosti a v rámci České republiky byl v r. 2017 na sedmém místě. Ve stádě jsou potomci po nejlepších francouzských býcích i matkách. Osm měsíců v roce jsou zvířata volně na pastvinách v okolí statku.

Díky velké živočišné výrobě není potřeba nakupovat umělá hnojiva a převážná část živin pro rostliny je dodána ve formě statkových hnojiv.

Dále se zabýváme chovem včel, ryb, koz a také součástí statku je chovatelská stanice Kavkazských pasteveckých psů. Naše fena Fantagiro byla v r. 2016 nejúspěšnější fenou v republice. Chovatelská stanice je držitelem 14-ti šampionů a grandšampionů v ČR. Pravidelně jsou naši psi vystavováni na národních a mezinárodních výstavách.

 

dezu6796.jpg

 

 

Naše priority

Vytvoření příjemného životního prostředí v blízkém okolí statku, kdy je charakter krajiny doplněn pasoucími se stády, tak jak to bylo po staletí v místě obvyklé.

Trvale udržitelné hospodaření v krajině s maximální mírou snahy o zachování úrodnosti půdy včetně eliminace vodní a větrné eroze při současné dotaci živin přirozenými organickými hnojivy.

Eliminace utužení půdy striktním nasazením pásové techniky při přípravě půdy i při sklizni.

Udržení tradičních krajinných prvků, včetně nové výsadby stromů, podpora udržení vody v krajině budováním mokřadů ve vhodných lokalitách a zvyšování počtu včelstev v okolí statku.

Podporujeme:

Fakultní nemocnici Hradec Králové

TJ Sokol PP Hradec Králové 2

PS Hroch Pardubice

Honební společenstvo Choteč

Obec Choteč

Hasičské sdružení Choteč

ZŠ Sezemice

 

Majetková účast

Statek se stal v r. 2013 ovládající osobou ve společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, kde aplikujeme stejné priority jako na statku Choteč.

www.zeas.cz